ATF-ers kennen de risico’s van hun vak!

Combineren “Leren en Fun”!
Dit is al jaren de opleidingsformule van de halfjaarlijkse KVGM-dagen bij ATF wegenbouw.

Ook voor de editie van december 2017 ontwikkelde ATF wederom een learning game.

De ATF vaklui spoorden de risico’s van hun vak op én bepaalden ze de risiconiveaus door het gebruik van een risicometer….

Het opstellen van een risicoanalyse doe je bij ATF dan ook met het voltallige team op de werkvloer.

Enkel door de inbreng van alle werknemers kan er een veilige werkomgeving ontstaan.