Nieuws

Orry Van de Wauwer (CD&V) op zomerstage bij ATF Wegenbouw

2021/10/07

VOKA

Terug
Vlaams Parlementslid en Senator Orry Van de Wauwer meldt zich met zijn medewerker Pieter De Cock stipt aan op Het Voorhof 5 te Zandvliet (Antwerpen), waar ATF gevestigd is. Hij wordt er opgewacht door eigenares en zaakvoerdster Mieke Frijters en Bouw & HSE-manager Koen Van Caesbroeck. De start van een boeiende dag, waarbij ze de geschiedenis en corebusiness van het bedrijf beter leren kennen, de recycling site bezoeken en eindigen op een ATF-werf bij een belangrijke klant, BASF Antwerpen
“Al snel merkte ik dat trouwe medewerkers een zegen zijn. Maar op de lange termijn maakten ze me het soms moeilijk. Net omdat ze er al langer zijn en meer ervaren. Je krijgt dan een rare hiërarchie met aan de top een zeventienjarige. Ik zag ze vaak denken: ‘Snotneus, wat weet jij ervan?’ Dat veranderde naarmate ik meer nieuwe mensen aanwierf. Zij zagen me wel meteen als de baas.
“De eerste tien jaar vond ik heftig door de combinatie van jong en onervaren te zijn, en in een slechte tijd te moeten ondernemen in een financieel zwak bedrijf. Facturen werden toen rechtstreeks door de bank geïnd. Het voelde aan als water naar de zee dragen. Maar ik leerde steeds bij.
“Mensen ontslaan vond en vind ik het moeilijkste. Maar het ging financieel slecht en we hadden nood aan nieuwe investeringen. Onze  technische dienst deed goed werk. Ze konden steeds opnieuw oude machines weer doen brommen. Maar net omdat we ons machinepark niet vernieuwden, hadden we een grote technische dienst nodig. Al die reparaties kostten ons alleen maar geld. Dat ik daar een einde aan maakte, werd mij niet in dank afgenomen.
“We werkten op dezelfde manier als mijn vader, met hetzelfde karakter. No nonsense. Voetjes op de grond. ‘Niet zeuren, maar schoppen.’ Zo haalden we de jaren negentig… en keerde het tij dankzij een nieuwe klant die voorschotten betaalde. Voor het eerst kreeg het bedrijf financiële ademruimte.”

Vlaams volksvertegenwoordiger Orry Van de Wauwer zal later op de dag opmerken dat ‘ontzorgen’ voor hem duidelijk in het DNA van ATF ingebakken is. De klanten ontzorgen door met sterk opgeleide medewerkers mee te denken met de opdrachtgever, oplossingsgericht ingesteld zijn met bijzondere aandacht om dit in de meest veilige omstandigheden te doen. Dit blijkt ook uit het werfbezoek later op de dag bij BASF. Werken op deze immense site doe je immers volgens de strikte veiligheidsregels die gelden in de chemische nijverheid. Maar ATF ontzorgt niet alleen haar klanten, ATF ontzorgt ook haar medewerkers door heel praktische begeleiding bij hun ‘paparassenwinkel’ en gepaste medische opvolging. Zo konden de medewerkers tijdens de hele coronaperiode vlot opgevolgd worden door de eigen bedrijfsartsen, had het bedrijf een hele voorraad testen gekocht en is niemand ongerust en onzeker geweest tijdens de werkuren. “Onze mensen appreciëren dit enorm”, stelt Mieke. Bewijs vind je terug in het feit dat ATF weinig personeelsverloop kent en er een (h)echte band is.

Het circulair denken is ook een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering van ATF en vindt men terug in een rits aan toepassingen. Zo is er niet alleen de recyclingsite van ATF waar wegenbouwmateriaal vermalen en verwerkt wordt tot nieuw bruikbaar materiaal, maar past ATF ook vaak allerlei concrete nieuwe technieken toe als het hergebruik van opgepompte waters, nieuwe asfvalttoepassingen, drainagemogelijkheden die water langzamer opnieuw in de grond laten sijpelen, enz.

Mieke en Koen hebben voor de stagiair ook een reeks concrete tips. Zo vragen ze dat overheden meer souplesse tonen in hun aanbestedingsmethodes. In het schrijven van een bestek en het toekennen van een opdracht weegt het prijskaartje teveel door, terwijl er ook aandacht zou moeten zijn kwaliteitseisen, onderhoudsnoden op middellange termijn, toepassing van duurzaamheidsoplossingen. En vooral als overheid dien je bij het toekennen van een opdracht niet alleen een eisenbundel te hebben, maar achteraf ook duidelijk te controleren of die op het terrein ook effectief geïmplementeerd worden. Zeker in een grensregio komt ook het pleidooi naar voor om de regels overal gelijk toe te passen. Verborgen protectionistische maatregelen zijn nooit goed voor een open en eerlijke concurrentie. Mieke en Koen maken dit met een veelvoud aan concrete voorbeelden duidelijk aan dhr. Van de Wauwer.

Dan het een succesvolle stagedag is geworden blijkt op het einde van de dag wanneer Orry Van de Wauwer en zijn medewerker Pieter De Cock Mieke en Koen uitnodigen om binnen een half jaar een opvolgbezoek te brengen aan het Vlaams Parlement.

Deel dit op

Werken met ATF?