Containerpark Kapellen

Bij dit project is er een uitbreiding geweest van verhoogde en verlaagde loszones, er zijn aparte zones voor groenopslag aangemaakt en een zuivering van het oppervlaktewater met lozing via een pompinstallatie in de gracht.