Realisaties – Overheid

ATF verzorgt voor de Vlaamse Overheid diverse grond-, wegen- en rioleringswerken tot en met erkenningsklasse 7. De werken worden uitgevoerd volgens de regels der kunst, dit volgens het Standaard en Bijzonder bestek zoals de overheid deze voorschrijft.

 

We vinden het belangrijk dat onze werfleiders op de werf aanwezig zijn, zodat er steeds een vast aanspreekpunt is. Dit zorgt voor een zeer transparante communicatie die essentieel is om de werken vlot te laten verlopen voor alle partijen.

 

Tevens hebben we oog voor de bewoners en handelaars in de straat en trachten we de overlast steeds tot een minimum te beperken. We informeren iedereen tijdig over de voor hen belangrijke zaken, de werken verlopen volgens planning en zijn soms zelfs eerder klaar dan gepland.

Berendrecht Sport

Meer weten

Kerkplein Putte

Meer weten

Dreef Essen

Meer weten

Christiaan Pallemansstraat Kapellen

Meer weten

OLV-straat Ekeren

Meer weten

Pastorijveld Ekeren

Meer weten

Tasberg Essen

Meer weten

Kristus Koningplein Ekeren

Meer weten

Containerpark Kapellen

Bij dit project is er een uitbreiding geweest van verhoogde en verlaagde loszones, er zijn aparte zones voor groenopslag aangemaakt en een zuivering van het oppervlaktewater met lozing via een…

Meer weten