Bodem­sanering

Overschrijdt uw bodemvervuiling de grenswaarden? Dan vormt die een bedreiging voor de volksgezondheid. Doe een beroep op ons om deze verontreiniging te verwijderen of isoleren.
Dat kan met verschillende technieken. Wat de meest aangewezen is, bepalen de soort en mate van uw verontreiniging. Zo kunnen we uw vervuilde bodem geheel afgraven en naar een grondreinigingscentrum brengen voor behandeling.

Een andere oplossing bestaat erin dat we het verontreinigde deel van uw grond ter plaatse meteen verwijderen met bijvoorbeeld luchtextractie of biologische of chemische toepassingen.

Vraag ons gerust om voor u een betaalbare oplossing op uw maat uit te werken. De mogelijkheden zijn legio.

 

Erkend afvalstoffentransporteur
Bent u op zoek naar een gemachtigd overbrenger van uw afvalstoffen? ATF beschikt over de nodige erkenningen, uitgeruste voertuigen en opgeleide chauffeurs.

Werken met ATF?