Activiteiten

Grondwerken

Grondwerken zijn ‘alle werken of bewerkingen die met grond te maken hebben’. Concreet? We verzorgen alle ophogingen, aanvullingen, nivelleringen en het transport. Of het nu gaat over het uitgraven van een sleuf voor de riolering, een put, sloot, greppel of de fundering van een weg, ATF heeft steeds het juiste materieel en de gespecialiseerde mensen voor een juiste uitvoering.

 • leveren, verwerken, saneren van zanden en gronden
 • bouwrijp maken van terreinen, bouwputten
 • verzetten, transporteren van grote en kleine hoeveelheden grond
 • graven, aanvullen, verdichten van kabelgrachten, sleuven, putten, sloten, greppels,..
 • opzuigen van de grond voor het vrijmaken en lokaliseren van kabels en leidingen
 • funderingen uitgraven, nivelleren van terreinen, wegen, paden, tankparken
 • ophogingen, dijken, taluds,
 • grondwaterverlaging
 • grondverbetering
 • saneren van bodems en gronden

Grondzuigwagen

Voor het veilig en moeiteloos opzuigen van grond, grind, zand, klei en andere vaste stoffen beschikt ATF over een moderne zuigwagen.

De inzet van deze zuigmachine biedt, op specifieke plaatsen, grote voordelen ten opzichte van het graven met een hydraulische graafmachine. Door de inzet van de zuigwagen wordt schade aan de ondergrondse infrastructuur zoals kabels en leidingen maar ook boomwortels volledig voorkomen.

Wij kunnen deze machine inzetten op alle mogelijke sites. Chemische- en Petrochemische industrie, bedrijven, en overheidsopdrachten. De zandzuigwagen voldoet aan de strengste keurings- en veiligheidseisen, zodat hij op elke site (ook in explosiegevaarlijke zones) ingezet kan worden.

Rioleringswerken

Drinkwater, gas en stroom worden door de transportleidingen, kabels en buizen naar de verbruiker vervoerd. Waswater, regenwater en fecaliën worden weggevoerd via de riolering. Deze leidingen variëren in materiaal en afmeting. Gaat het bijvoorbeeld over een kleine gezinswoning, een grote industrieverbruiker of komen verschillende verbruikers in een stelsel samen? ATF zorgt voor een oplossing op maat.

Kabels en buizen plaatsen en transportleidingen aanleggen, is werk voor specialisten. De vakkennis van ATF gaat van de gigantische koelwaterleiding in gewapend beton tot een fecaliënleiding in PVC. ATF legt nieuwe rioleringsstelsels aan en renoveert bestaande rioleringen. Gespecialiseerd personeel zorgt voor de grondwerken, grondwaterverlagingen en de plaatsing van de buizen in het geschikte materiaal.

 • rioolbuizen met een diameter van 63 tot 2500 mm in PVC, PE, HDPE, (gewapende) beton …
 • overstortputten, toezicht putten, pompputten, kolken
 • drainage, afscheiders, septische putten, zuiveringsinstallaties
 • infiltratie- bufferwaterbekkens, waterlopen
 • koelwater-, bluswater- waswater-, droogweerafvoer- regenwater-, fecaliënleidingen
 • collectorwerken
 • Horizontale doorpersingen


Verhardingen

Onder de noemer wegenwerken vallen alle oppervlakteverhardingen en het plaatsen van de bijhorende funderingen. Het gaat over de aanleg van parkings, pleinen, paden, wegen, vloeren, laadplatformen, tijdelijke verhardingen, vloeistofdichte, waterdoorlatende, reflecterende, … met een grote keuze aan materialen.

Wat is belangrijk bij wegenwerken?

 • een goede fundering om verzakkingen te voorkomen
 • de juiste laagdikte en het juiste materiaal
 • een homogene opbouw en goede verdichting

Er bestaan verschillende soorten wegenverhardingen:

 • Bestratingsmaterialen zoals klinkers, tegels, keien, al dan niet waterdoorlatend,  en betonplaten. Deze materialen worden in verschillende kleuren, refelcterend, afmetingen en patronen gelegd.
 • Asfalt: asfaltverhardingen kunnen in één laag of in verschillende lagen geplaatst worden, machinaal of met de hand. Laagdikte en asfalttype verschillen al naargelang de belasting en toepassing van de weg en het gewenste resultaat.
 • Beton: voor wegen wordt gewapend en ongewapend beton gebruikt. Naargelang het doel varieert de samenstelling en wordt een hulpstof toegevoegd. Enkele toepassingen: gekleurde fietspaden, wegen, kantopsluitingen met glijbekisting, vloeistofdichte verhardingen voor tankstations en industrie.
 • Tijdelijke verhardingen: steenslag, gerecycleerde granulaten, betonplaten.

Bodemsanering

Bodemvervuiling die een grenswaarde overschrijdt vormt een gevaar voor de volksgezondheid. ATF verwijdert of isoleert zo’n verontreiniging.

Er wordt onderscheid gemaakt van verschillende technieken. De techniek hangt af van de soort en mate van de verontreiniging. Een voorbeeld hiervan is een afgraving van de bodem en behandeling in een grondreinigingscentrum, of andere oplossing kan een directe verwijdering ter plaatse van verontreiniging zijn, zoals bijvoorbeeld met luchtextractie, of een chemische en/of biologische reacties beogen. 

Er zijn tal van betaalbare oplossingen mogelijk voor uw probleem. Vraag ons gerust advies om voor u een oplossing op maat uit te werken.

Bent u op zoek naar een erkende overbrenger van uw afvalstoffen? Ook daarvoor kunt u bij ATF terecht. ATF beschikt over de nodige erkenningen, uitgeruste voertuigen en opgeleide chauffeurs.

Recycling

ATF sloopt constructies en verhardingen selectief en verwijdert op die manier de afvalstoffen doelgericht. Ze worden omgezet in producten en grondstoffen die opnieuw kunnen worden gebruikt.

Puin wordt gebroken, gezeefd en gescheiden van ongewenste bestanddelen, zodat een goedgekeurde grondstof ontstaat. Andere gespecialiseerde bedrijven verwerken dan weer het hout, het ijzer en de andere materialen die tijdens dat procédé vrijkomen.

ATF behandelt de verschillende soorten puin tot CE- en COPRO-gecertificeerde granulaten. Die worden gebruikt in fundering en onderfundering voor wegenwerken en voldoen aan SB250.

Copro CE gekeurde granulaten

 • gebroken betonpuin 0/40 mm
 • gebroken mengmix 0/40 mm
 • gebroken asfaltpuin 0/56 mm

ATF is aangesloten bij TRACIMAT.

Zeven gronden

Ter plaatse op de werf of op het eigen ATF-terrein zeeft ATF producten uit tot de gewenste gradatie. Dankzij de combinatie van verschillende zeven en zeefinstallaties krijgt de klant altijd het gepaste resultaat.

Zeven van steenfracties, zanden en gronden met mobiele zeefinstallaties 

 • trommelzeef in twee fracties
 • vlakzeef in drie fractie

B-TOP

Een tussentijdse opslagplaats, voor het stockeren van alle soorten grondpartijen.
Door middel van een nauwe samenwerking met de GRONDBANK, een erkende bodembeheersorganisatie, mag u er op rekenen dat alles verloopt volgens de verplichte traceerbaarheidsverplichting.

Straatmeubilair

ATF verfraait de omgeving met functionele en duurzame elementen zoals banken, fietsstallingen, speeltuigen, bodembescherming, palen, …

Signalisatie

Voor de juiste weg naar optimale veiligheid, is het plaatsen van juist signalisatie en afzettingsmaterialen op de werf een noodzakelijkheid. Wij plaatsen en verhuren de juiste signalisatie- en afzettingsmaterialen zoals diverse verkeers- en omleidingsborden, diverse soorten hekwerken, nadars, rijplaten … op uw werf.

Laadpalen

-          Weet jij welk type auto je als bedrijf het beste kiest voor je werknemers? Diesel, benzine, plug-in hybride of gaan we volledig elektrisch rijden?

-          Worden we door de overheid nu verplicht om onze werknemers met elektrische auto’s te laten rijden?

-          Waar kan ik deze dan opladen?  

Natuurlijk is het streven naar vergroening van de vloot en het verlagen van de uitstoot van het wagenpark een nobel doel. Het is niet meer dan logisch dat er nagedacht wordt over manieren om dat doel (versneld) te bereiken. Het is echter ook zo dat bedrijfswagens vandaag al de meest ecologische auto’s zijn. Ze worden namelijk sneller vervangen dan privéwagens.

Daarbij vergeet de overheid hier dat niet iedereen de luxe heeft om te beschikken over een eigen garage of laadpunt bij de woning. Wat met bewoners van flatgebouwen? Wat met mensen die hun auto op straat parkeren? Of mensen die een garage huren en waarvan de eigenaar geen laadpunt wil of kan voorzien? 

Een uitdaging die wederom weggelegd wordt bij de bedrijven.

ATF ging graag de uitdaging aan om hun CO2 te verminderen en zo hun ecologische voetafdruk te verkleinen.
Ze legden hun parking terug aan en plaatsten daarbij elektrische laadpalen. In combinatie met zonnepanelen op het dak, voorzien zij hun wagenpark van duurzame energie en goedkopere stroom.

Werknemers kunnen nu tijdens de werkuren hun auto gratis opladen. ATF plaatste ook een openbare laadpaal. Hier kunnen mensen uit de buurt -tegen betaling- hun wagen opladen.

Meer info? Klik hier!

Werken met ATF?