Activiteiten

Grondwerken

Uitgraven, aanvullen, verdichten, nivelleren, bouwrijp maken, verzetten van gronden, zandzuigen, ophogingen, dijken, taluds, grondwaterverlaging, grondverbetering, …

Grondzuigwagen

Voor het veilig en moeiteloos opzuigen van grond, grind, zand, klei en andere vaste stoffen beschikt ATF over een moderne zuigwagen.

Door de inzet van de zuigwagen wordt schade aan de ondergrondse infrastructuur zoals kabels en leidingen maar ook boomwortels volledig voorkomen.

Wij kunnen deze machine inzetten op alle mogelijke sites. Chemische- en Petrochemische industrie, bedrijven, en overheidsopdrachten.

De zandzuigwagen voldoet aan de strengste keurings- en veiligheidseisen, zodat hij op elke site (ook in explosiegevaarlijke zones) ingezet kan worden.

Rioleringswerken

Rioolbuizen, putten en kolken in alle maten en soorten, infiltratie- en bufferwaterbekkens, waterlopen, drainage, zuiveringsinstallaties, koel- en bluswaterleidingen, …

Verhardingen

Wegen, parkings, laadplatformen, tijdelijke verhardingen, … in verschillende materialen zoals (hand-)asfalt, beton, steenslag, betonplaten, klinkers, tegels, stelconplaten …

Bodemsanering

ATF graaft verontreinigde grond af en behandelt deze. Ook directe verwijdering van de verontreiniging is mogelijk door gebruik te maken van bijvoorbeeld luchtextractie.

Recycling

Verwerken van gewapend en ongewapend beton-, asfalt-, baksteen- en metselwerkpuin tot herbruikbare granulaten.

Zeven gronden

Onze mobiele zeefmachines (trommel- en vlakzeef) zeven gronden, stenen, zoden, … in diverse kalibers.

B-TOP

We beschikken over een B-TOP terrein waar we allerlei soorten grondpartijen kunnen stockeren conform de traceerbaarheidsverplichting.

Straatmeubilair

ATF verfraait de omgeving met functionele en duurzame elementen zoals banken, fietsstallingen, speeltuigen, bodembescherming, palen, …

Signalisatie

We plaatsen en verhuren de juiste signalisatie- en afzettingsmaterialen zoals diverse verkeers- en omleidingsborden, diverse hekwerken, …