Grond­werken

Wilt u op uw terrein een ophoging, aanvulling, nivellering en transport met of van grond laten uitvoeren? Of het nu gaat over het uitgraven van een sleuf voor riolering, een put, sloot, greppel of fundering van een weg: ATF heeft voor u altijd het juiste materieel en gespecialiseerde mensen voor een juiste uitvoering.

Heel concreet zit u voor volgende grondwerken gebeiteld bij ATF:  

  • leveren, verwerken en saneren van zanden en gronden
  • bouwrijp maken van terreinen en bouwputten
  • verzetten en transporteren van grote en kleine hoeveelheden grond
  • graven, aanvullen en verdichten van kabelgrachten, sleuven, putten, sloten en greppels
  • opzuigen van grond voor het vrijmaken en lokaliseren van kabels en leidingen
  • uitgraven van funderingen, nivelleren van terreinen, wegen, paden en tankparken
  • ophogen van oppervlakten, dijken en taluds
  • verlagen van de grondwatertafel
  • verbeteren van gronden
  • saneren van bodems en gronden

Werken met ATF?