Riolerings­werken

Transportleidingen, kabels en buizen brengen drinkwater, gas en stroom naar de verbruiker. Riolering voert was- en regenwater en uitwerpselen af. Deze leidingen variëren in materiaal en afmetingen. De voorzieningen voor een gezinswoning vragen bijvoorbeeld een heel andere aanpak dan die van een grote industriële verbruiker. Hoe dan ook: ATF zorgt voor een oplossing op uw maat!

Kabels en buizen plaatsen en transportleidingen aanleggen is specialistenwerk. Een kolf naar de hand van ATF. Want zijn vakkennis reikt van uw fecaliënleiding in pvc tot uw gigantische koelwaterleiding in gewapend beton. Riolering vernieuwen of renoveren? ATF covert met geschikt personeel uw infrastructuurproject van a tot z: uw grondwerken, grondwaterverlaging en plaatsing van buizen in het geschikte materiaal … Voor elk deelaspect een ATF-expert!

Heel concreet neemt ATF graag de leiding in volgende leidingswerkzaamheden: 

  • plaatsen van rioolbuizen met een diameter van 63 tot 2500 mm in pvc, PE, HDPE en (gewapend) beton
  • boren en graven van overstortputten, toezichtputten, pompputten en kolken
  • installeren van drainage, afscheiders, septische putten en zuiveringsinstallaties
  • voorzien in infiltratie- en bufferwaterbekkens en waterlopen
  • plaatsen en aansluiten van koelwater-, bluswater-, waswater-, droogweerafvoer-, regenwater- en fecaliënleidingen
  • uitvoeren van collectorwerken
  • horizontaal doorpersen

Werken met ATF?