Mobiele betoncentrale

ATF en haar industriële opdrachtgevers streven naar duurzaam ondernemen en zetten in op een circulaire economie. We gaan dan ook voortaan de door ATF gebroken granulaten én de aanwezige zanden hoogwaardiger hergebruiken in o.a. mager beton, stabilisé, ….

Vanaf april wordt er hiervoor een mobiele betoninstallatie ingezet. Want het doel is om een circulair kwaliteitsproduct op de werf in te zetten én dit met een minimaal aan transporten.

maart 2023

Betonsamenstelling

Productie van de betonsamenstellingen met gerecycleerde materialen op laboschaal

- Mager beton

- Stabilisé

- Wegenisbeton

- Bepaling mengverhouding

- Beproeving materialen

december 2022

Voorafgaande studie

Voorafgaande studie van de beschikbare/aanwezige materialen (granulaten en zanden)

- Kwaliteitseisen granulaten en zanden bepalen

- Interne en externe proeven bepalen (o.a. waterabsorptie, …) 

- Afmetingen granulaten en zanden vastleggen

- Chemische samenstelling bepalen (chloriden-sulfaten-…)

- …

oktober 2022

Kwaliteitsborgingsysteem

Opzetten van een kwaliteitsborgingssysteem

- Uitschrijven van een draaiboek

- Bijkomend uitrusten van het intern laboratorium

- Bepalen van de KPI’s

- Controleschema’s (intern & extern) opstellen

- …

September 2022

Voorbereidingen

Goedkeuring van een subsidieaanvraag in het kader van een Ministerieel Besluit tot toekenning van steun voor projecten binnen de gerichte oproep circulaire maakindustrie inzake levensduurverlenging.