Mobiele betoncentrale

ATF en haar industriële opdrachtgevers streven naar duurzaam ondernemen en zetten in op een circulaire economie. We gaan dan ook voortaan de door ATF gebroken granulaten én de aanwezige zanden hoogwaardiger hergebruiken in o.a. mager beton, stabilisé, ….

Vanaf april wordt er hiervoor een mobiele betoninstallatie ingezet. Want het doel is om een circulair kwaliteitsproduct op de werf in te zetten én dit met een minimaal aan transporten.

april 2024

Continu beproevingen

 

Continu beproevingen van de samenstelling om de kwaliteit te handhaven.

september 2023

Opvolging

Het opzoekingscentrum van de wegenbouw volgt de productieprocessen en -samenstellingen periodiek op.

1 augustus 2023

Start met proefproductiebatches met permanente kwaliteitsmonitoring

De grondstoffen én de productie worden streng gecontroleerd op kwaliteit en zuiverheid.
Want ATF wil garant staan voor de “prestaties” van de door haar geleverde betonproducten.

3 juli 2023

Officiële indienstname

Voorstelling van de machine en haar mogelijkheden aan alle ATF beIanghebbende (ploegbazen, chauffeurs, werf-, projectleiders, …).

Juni 2023

Proefdraaien

De laboverantwoordelijk verdiept zich in de productspecificaties, kwaliteitsbewaking, laboratoriumproeven en bepaalt productierendementen.
De kwaliteitsverantwoordelijke werkt de procedures voor zowel interne als externe proeven uit. Dit alles met als doel om een zeer kwalitatief product af te leveren.

April – mei 2023

Levering van de mobiele betoninstallatie

Interne opleiding van de leverancier.
De bedienaars van de installatie (laborant, de bedienaar van de verrijdbare betoninstallatie en de laadschopmachinist) kregen rechtstreeks toelichting van de fabrikant.
En de monteur van de technische dienst kreeg onderricht voor het periodiek onderhoud van de machine.

maart 2023

Betonsamenstelling

Productie van de betonsamenstellingen met gerecycleerde materialen op laboschaal

- Mager beton

- Stabilisé

- Wegenisbeton

- Bepaling mengverhouding

- Beproeving materialen

december 2022

Voorafgaande studie

Voorafgaande studie van de beschikbare/aanwezige materialen (granulaten en zanden)

- Kwaliteitseisen granulaten en zanden bepalen

- Interne en externe proeven bepalen (o.a. waterabsorptie, …) 

- Afmetingen granulaten en zanden vastleggen

- Chemische samenstelling bepalen (chloriden-sulfaten-…)

- …

oktober 2022

Kwaliteitsborgingsysteem

Opzetten van een kwaliteitsborgingssysteem

- Uitschrijven van een draaiboek

- Bijkomend uitrusten van het intern laboratorium

- Bepalen van de KPI’s

- Controleschema’s (intern & extern) opstellen

- …

September 2022

Voorbereidingen

Goedkeuring van een subsidieaanvraag in het kader van een Ministerieel Besluit tot toekenning van steun voor projecten binnen de gerichte oproep circulaire maakindustrie inzake levensduurverlenging.