Duurzaamheid

Bij een familiebedrijf als ATF gaan we voor zorgzaamheid naar al onze stakeholders toe: klanten, medewerkers, leveranciers én onze samenleving. Het zit in onze genen om zorg te dragen voor elkaar én de maatschappij waarin we leven. Om onze toekomst en die van toekomstige generaties te garanderen is het dus van belang dat ieder zijn steentje bijdraagt. Op deze manier houden we onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk.

Een Ganzenbord voor Zandvliet

50 jaar, een gouden jubileum voor ATF. Dat is een feestje, maar geen kadootjes. Die centjes verzamelden we en verdubbelde we voor de aanleg een prachtige speeltuin door ATF, voor de kinderen in Zandvliet. Wat anders dan ‘Ganzerijden’ kon het thema van deze speeltuin zijn in de polder?

Aanleg van het speel terrein Chiro

Tijdens de extra winter vakopleidingen op de vrije zaterdagen van onze ATF-ers legden ze de riolering en verhardingen aan in en rondom het nieuwe Chirogebouw. Een ‘win-win’ voor beide partijen. Maar wie had de inrichting van dit terrein eigenlijk ontworpen? Dat waren de kinderen zélf. Tijdens hun kerstfeestje welke dit jaar doorging in de zaal van ATF, omdat ze geen Chirolokaal hadden wegens de verbouwing, tekende iedereen ‘zijn idee’ hoe de speelterreinen er moesten uitzien.

Inzameling oude werkkledij recycleren

Versleten werkkleding, veiligheidsschoenen en overige persoonlijke beschermingsmiddelen worden bij ATF verzameld. Deze worden opgehaald, gesorteerd, ontmanteld en zoveel mogelijk weer opnieuw herbruikt voor nieuwe grondstoffen en/of producten. 

Zonnepanelen

Als je ATF vanuit de lucht bekijkt? Dan zie je één groot spiegel dak. De zonnepanelen voorzien ATF van stroom in het hele gebouw. En hebben we nog stroom over? Dan vloeit dat naar het laadpunt waar je je elektrische auto kunt laden tijdens de werkuren.  

Energiebeleid in de werfketen met de timers op de verwarming

De beste ideeën komen van onze werknemers. 

Green Deal ondertekend

ATF ondertekende met minister Schauvliege de Green Deal ‘Circulaire aankopen’.Wij zijn er klaar om samen met onze klanten nieuwe circulaire aankoopexperimenten op te zetten.

Recycleren van wegenbouwmateriaal

Natuurlijk!! Een niet onbelangrijk luik voor ATF is het recycleren van wegenbouwmateriaal: ATF behandelt beton-, metsel- en asfaltpuin tot CE- en COPRO- gecertificeerde granulaten voor verdere verwerking in fundering en onder fundering voor wegenwerken.”

Wij beschikken over een mobiele zeefmachine (trommel- en vlakzeef). Deze machine is uiterst geschikt om grond, stenen, zoden, …  te zeven volgens bepaalde kalibers.
Dit zeefwerk kan bij ons of ter plaatse op uw terrein gebeuren daar deze zeefinstallatie mobiel en makkelijk verplaatsbaar is.